Red de Zorg demonstratie

RED DE ZORG NA DE ZOMER NOG STERKER NOG GROTER
12 september Amsterdam, kom ook!

Dit kabinet bezuinigt miljarden op de zorg. De gevolgen daarvan zijn voor vele kwetsbare mensen nu al pijnlijk voelbaar. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, in de knel zitten als jongere, gehandicapt zijn of psychiatrische hulp nodig hebben, krijgen niet langer de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet. 

Op 19 juni nam staatssecretaris van Rijn de Volkspetitie Red de Zorg in ontvangst. De volkspetitie is op 1 mei gestart en in 6 weken door meer dan 700.000 Nederlanders ondertekend. Met de Volkspetitie roepen de ondertekenaars de verantwoordelijk staatssecretaris op om nog voor Prinsjesdag in te grijpen en de bezuinigingen te stoppen. Er is veel steun van organisaties en prominenten. Omroep max, de Katholieke Bond voor Ouderen Brabant en het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraden, Arie Boomsma, Albert Verlinde en Humberto Tan.

Dit signaal mag niet genegeerd worden. Staatssecretaris van Rijn heeft toegezegd met FNV en CNV het gesprek aan te willen gaan over de eisen van de Volkspetitie. We stoppen niet voordat de zorg gered is. Daarom organiseren we op 12 september de grote Red de Zorg demonstratie in Amsterdam. Kom ook en geef je daarom hier op!

De FNV zorgt voor gratis vervoer. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

FNV-leden werkzaam in de VVT kunnen vabondsverlof aanvragen. Download hier de vakbondsverlofbrief. Leden werkzaam in andere sectoren in de zorg kunnen mogelijk ook vakbondsverlof aanvragen, hierover binnenkort meer.

Red de Zorg, help mee!

De kwaliteit van zorg in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg staat al jaren onder druk. Zorgmedewerkers gaven aan dat zij door alle veranderingen niet meer de zorg kunnen leveren waar ouderen recht op hebben. Door de hoge werkdruk, doorgeslagen flexibilisering (steeds een ander gezicht op de afdeling of bij een cliënt thuis) en de extra taken komen zorgmedewerkers tijd te kort om hun werk goed te doen. Zorgmedewerkers georganiseerd in FNV zetten zich samen in om hier wat aan te doen. Doe mee en sluit je aan!