Respect voor zorg

Actie foto's

Nieuws

FNV: Gemeente Berkelland moet zorgbeleid aanpassen na vertrek wethouder

17 april 2015

FNV wil einde aan goednieuwsshow Kabinet over zorg en stelt ultimatum

15 april 2015

Wethouder Scharenborg (Berkelland) stapt op

11 april 2015

Apeldoornse wethouders zoeken oplossing voor thuiszorgafbraak

8 april 2015

FNV: Eindelijk haalt Schippers omstreden zorgspotjes van de site

3 april 2015

FNV voor zorg

1 mei

1 mei

Kom ook naar Amsterdam voor goede zorg en echte banen

Bezuinigingen langdurige zorg

Bezuinigingen langdurige zorg

Meld hier de gevolgen

Nieuws

Nieuws

Zorgen om de zorg tijdens zorgtribunalen

Video

Video

De echte verhalen uit de zorg

Nieuws

Nieuws

Nieuwe cao VVT nu echt van kracht. Lees hier meer

Facebook

Facebook

Volg ons op Facebook

Kom op 1 mei naar Amsterdam voor goede zorg en echte banen!

Er wordt 3 miljard bezuinigd op de langdurige zorg. Verzorgingshuizen sluiten omdat mensen langer thuis moeten blijven wonen, maar tegelijkertijd wordt de zorg thuis fors afgebroken. Dit kan niet goed gaan. En het gaat dan ook niet goed: er zijn nu al vele bewijzen en verhalen dat er grote en serieuze problemen ontstaan door de bezuinigingen op de langdurige zorg!

  • De kwaliteit van zorg staat onder druk en de werkdruk stijgt. 
  • Er vindt verdringing plaats van betaalde banen door vrijwilligers. 
  • Steeds meer zorgmedewerkers moeten tegen slechtere arbeidsvoorwaarden werken in bijvoorbeeld alfahulp constructies. 
  • Mensen verliezen hun zorg terwijl ze nog wel zorg nodig hebben. 
  • Zorgmedewerkers verliezen hun baan en moeten vervolgens onbetaald  mantelzorg taken op zich nemen.

Wij stellen een ultimatum aan staatssecretaris Van Rijn om dit op te lossen. Dit ultimatum loopt af op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Zoveel mogelijk mensen moeten zich uitspreken voor goede zorg en echte banen. We hebben jou daar ook bij nodig. Kom daarom op 1 mei naar de grote FNV manifestatie in Amsterdam!

Voorafgaand aan de 1 mei viering van de FNV is er om 11 uur een grote landelijke zorgbijeenkomst in de RAI Amsterdam. De FNV zet hier aparte bussen voor in, Meld je hier aan>>

 

Zorgen om de zorg tijdens zorgtribunalen

Op 12 maart vonden op drie plekken in het land zorgtribunalen plaats. Ruim 900 zorgmedewerkers waren hierbij aanwezig. Zij vertelden over de gevolgen van de nieuwe zorgwetten voor henzelf en voor hun bewoners en cliënten. De FNV heeft tijdens een volksraadpleging over de nieuwe wetten al ruim 1500 verhalen ontvangen over de gevolgen van deze wetten. Ouderen zonder toezicht in  verpleeghuizen, kwetsbare ouderen en gehandicapten die geen recht meer hebben op zorg maar dat wel nodig hebben, het volledige afschaffen van de huishoudelijke verzorging kwamen hierbij aan de orde. Voor zorgmedewerkers zijn de gevolgen groot; er ontstaan werkdruk door onderbezetting, zij verliezen hun baan of doen hetzelfde werk voor minder loon en slechtere arbeidsvoorwaarden. 

Lees meer over de zorgtribunalen>>

Maak de gevolgen van de bezuinigingen langdurige zorg zichtbaar

Het kabinet bezuinigt 3 miljard op de zorg. Hierdoor zullen veel ouderen, gehandicapten en psychiatrisch cliënten hun zorg verliezen. Rutte en van Rijn zeggen dat de nieuwe zorgwetten juist goed zijn voor de kwaliteit, dat er nu ‘maatwerk‘ geleverd kan worden. Wij denken dat er veel te snel en te veel wordt bezuinigd. Nu al krijgen we signalen van zorgmedewerkers dat ze hun baan verliezen en dat cliënten hun zorg verliezen. We zullen moeten aantonen dat dit zo niet kan! Daarom is het belangrijk om de gevolgen van de bezuinigingen zichtbaar te maken en te verzamelen. 
Meld hier welke gevolgen jij merkt van de bezuinigingen!

De echte verhalen uit de zorg

Nieuwe cao VVT nu echt van kracht

De nieuwe cao voor Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg is nu definitief ingediend door alle vakbonden en werkgeversorganisaties bij het ministerie van Sociale Zaken. Daarmee is de cao definitief! Vorige maand werden de werkgevers en andere bonden CNV, NU’91 en FBZ nog door de rechter teruggefloten toen zij de nieuwe cao opeens zonder Abvakabo FNV indienden. De rechter oordeelde dat, zoals Abvakabo FNV stelde, die versie van de cao niet in lijn was met het onderhandelaarsakkoord dat ook door Abvakabo FNV was ondertekend. De rechter oordeelde ook dat Actiz en andere bonden onterecht stelden dat Abvakabo FNV uit het overleg was gestapt. De werkgevers en andere bonden moesten van de rechter opnieuw in overleg met de FNV over de definitieve tekst van de cao. Deze ligt er dus nu met steun van alle vakbonden en werkgeversorganisaties.
Lees hier meer

Sluit je aan, word ook lid!

Zichtbaar voor zorg

.