Tijd voor een goede cao!

Kom op 1 MEI naar onze landelijke achterbanraadpleging in Den Haag en praat mee over jouw cao!

In de zorg zijn strijden we al lange tijd voor vermindering van de te hoge  werkdruk, kwaliteit van zorg en meer  waardering. We zijn er dankzij acties in geslaagd de bezuinigingen in de zorg te stoppen en er komt geld bij voor meer collega’s. Dit betekent niet dat we er al zijn. Veel zorgmedewerkers voelen dagelijks nog de enorme werkdruk en moeten er extra collega’s bijkomen. In de cao kunnen we werken in de zorg aantrekkelijker maken en afspraken maken om de te hoge werkdruk aan te pakken. Daarom is het belangrijk dat we samen invloed uit oefenen op jouw cao VVT!

Op dit moment onderhandelen wij weer met werkgevers-zorgorganisaties ACTIZ en BTN over jouw nieuwe cao. Dit is een mooie kans om goede afspraken met de werkgevers te maken voor meer collega’s, meer tijd en meer waardering. Gezien de grote uitdagingen in de zorg zoals een tekort van meer dan 125.000 collega’s  de komende jaren hebben we dit jaar gekozen voor een samenwerkingsoverleg in plaats van een klassieke onderhandeling. Dit betekent dat we goed naar elkaars belangen kijken en bespreken hoe we samen tot een zo’n goed mogelijke cao kunnen komen. Uiteraard maken wij ons daarin sterk voor jouw belangen.

Op 1 mei weten we meer en vinden het dan ook noodzakelijk om jou en je collega’s uit het hele land te raadplegen of we de afspraken die we tot dan hebben gemaakt goed genoeg zijn. We horen dan graag van jullie of we op de goede weg zijn.

Wij tekenen pas definitief een cao als jullie daar akkoord voor hebben gegeven. We kunnen dus alleen een goede cao afsluiten als jullie daar over meepraten en meebeslissen. Dat kan door op 1 mei samen met je collega’s naar Den Haag te komen!

Aansluitend aan de bijeenkomst lopen we met FNV leden uit alle sectoren een mars door Den Haag. 

Meld je daarom nu aan voor de achterbanraadpleging!

 

Aanbestedingen WMO-taken gemeenten

De FNV heeft onderzoek gedaan naar de aanbestedingsprocedures van WMO-taken vanuit de gemeenten. We hebben alle gemeenten gevraagd om informatie omtrent de aanbestedingen omtrent Hulp bij het Huishouden (HbH 1 en HbH 2), Begeleiding, Dagbesteding en Vervoer. 

Kijk wanneer er in jouw gemeente de nieuwe aanbestedingsprocedure start en controleer of de gemeente zich aan de wet houdt.

Check je gemeente