Respect voor zorg

Actie foto's

Nieuws

Zorgmedewerkers voeren in 300 verpleeg- en verzorgingshuizen actie voor goede zorg

15 april 2014

100 miljoen voor zorgsectorplan kan beter behouden blijven voor zorg

31 maart 2014

Commissie Kalsbeek: rechten van alfahulpen moeten gelijk getrokken worden met andere werknemers

27 maart 2014

Zorgmedewerkers verzorgingshuis De Drie Hoven voer actie tegen sluiting

27 maart 2014

Kwaliteit zorg thuis is gevaar

27 maart 2014

Vraag

Als jij een dag de directeur van jouw zorginstelling was, wat zou je veranderen?

FNV voor zorg

Meldpunt

Meldpunt

Misstanden in de zorg

17 april landelijke actiedag

17 april landelijke actiedag

Doe ook mee voor goede zorg en een goede cao

Nieuws

Nieuws

Zorgwerkgevers sluiten slecht cao VVT-akkoord met kleine bonden

Landelijke actiedag voor goede zorg

Landelijke actiedag voor goede zorg

bekijk hier de foto's

Sluit je aan!

Sluit je aan!

Strijd mee voor goede zorg en word lid

Strijd voor thuiszorg

Strijd voor thuiszorg

Sluit je aan bij de strijd voor goede thuiszorg

Facebook

Facebook

Word vrienden met ons op Facebook

Meld je misstand in de zorg!

Zorgmedewerkers willen goede zorg leveren. Dit lukt helaas niet altijd. Door te weinig personeel, door onbekende (of ongediplomeerde) gezichten, door een toenemend aantal flexkrachten of door hoge werkdruk. Abvakabo FNV inventariseert wat er misgaat in de zorg, om in de cao VVT hier oplossingen voor te realiseren. We merken dat veel zorgmedewerkers aan sommige situaties 'gewend'  zijn geraakt terwijl ze weten dat de zorg eigenlijk beter zou kunnen! Maar dan moet je als zorgmedewerker natuurlijk wel voldoende ruimte, tijd en collega’s hebben om je werk goed te doen en die zorg beter te maken.

Meld je misstand in de zorg hier!

Doe ook mee met de volgende actiedag op 17 april

De afgelopen weken hebben zorgmedewerkers in heel Nederland al actiegevoerd voor goede zorg en een goede cao. Op steeds meer plaatsen sluiten zorgmedewerkers zich aan bij de acties. Tijdens de laatste landelijke actiedag waren op 200 locaties actie varierend van werkonderbreking van 2 uur tot 1 minuutactie. Doe ook mee met de volgende actie en meld je aan via fnvvoorzorg@abvakabo.nl. De eerst volgende actiedag is donderdag 17 april!

Zorgdebat 12 april Den Haag, kom ook!

Maak jij je ook zorgen?
Kom dan ook naar het zorgdebat voor echte zorg en echte banen.

Op zaterdag 12 april komen zorgmedewerkers en werkgevers tussen 12:00 tot 15:00 uur bij een in Den
Haag. Delegaties uit verschillende zorgsectoren gaan in debat met politieke partijen. Zij uiten hun zorgen over
de toekomst van de zorg.

Laat je horen!
Maak jij je ook zorgen over jouw cliënten en het werk van jou en je collega’s? Laat dan van je horen! Tijdens het zorgdebat kun je jouw zorgen uiten over de consequenties van de Wmo. Samen vertellen we de politiek dat het anders moet. En dat het anders kan!

Lees hier meer en meld je aan!

Zorgacties breiden zich nóg verder uit

‚Äč

Zichtbaar voor zorg

Blog

15/04/14 Zorgmedewerkers voeren in 300 verpleeg- en verzorgingshuizen actie voor goede zorg

De acties voor goede zorg breiden zich steeds verder uit. Aanstaande donderdag 17 april zullen op 300 plekken in Nederland zorgmedewerkers in actie komen voor een goede zorg met een goede cao. Door hoge werkdruk, onzekere banen en contracten en het vooruitlopend op de kabinetsplannen al sluiten van verzorgingshuizen staat de zorg onder druk. Zorgverleners zullen donderdag in 300 verpleeg- en verzorgingshuizen in actiekleding naar het werk gaan. Omdat de zorg altijd doorgaat, zullen zij een symbolische staking organiseren van ...

31/03/14 100 miljoen voor zorgsectorplan kan beter behouden blijven voor zorg

Vandaag presenteert minister Asscher een subsidie van 100 miljoen euro voor een sectorplan voor de zorg. Dit plan is bedoeld om mensen in de zorg aan het werk te houden of om te scholen. De zorg krijgt dit alleen als de werknemers en werkgevers uit de zorg zélf ook 100 miljoen euro inleggen. Abvakabo FNV vindt het niet democratisch en niet verstandig om geld te steken in een sectorplan, terwijl het parlement nog over de grote zorgplannen moet beslissen en ...

27/03/14 Commissie Kalsbeek: rechten van alfahulpen moeten gelijk getrokken worden met andere werknemers

Vandaag is het rapport van de commissie Kalsbeek verschenen. De commissie is van mening dat alfahulpen hetzelfde moeten worden behandeld als andere werknemers, met alle rechten die daarbij horen, zoals een cao, sociale verzekeringen en pensioen. Dit is een zeer belangrijke  aanbeveling van de commissie, en in de lijn van het FNV-advies en recente uitspraken van rechters.    De commissie Kalsbeek onderzocht afgelopen jaar wat de positie van huishoudelijk personeel in Nederland is. Er is een verschil in huishoudelijk personeel ...

27/03/14 Zorgmedewerkers verzorgingshuis De Drie Hoven voer actie tegen sluiting

Medewerkers van verpleeg en verzorgingshuis De Drie Hoven hebben woensdag 26 maart op het Sierplein handtekeningen verzameld van het winkelend publiek om bezwaar aan te tekenen  tegen de sluiting van de Drie Hoven en de daarmee gepaard gaande gedwongen ontslagen van medewerkers van Amstelring. Het verpleeghuisgedeelte van De Drie Hoven gaat sluiten en daardoor moeten bewoners nu gaan verhuizen, wat zeer ingrijpend is. Ook voor het personeel heeft het vergaande gevolgen. Veel mensen verliezen hun werk of moeten in het ...

27/03/14 Kwaliteit zorg thuis is gevaar

De plannen van het kabinet met de langdurige zorg kunnen in de praktijk slecht uitpakken voor chronisch zieken en ouderen die zorg thuis nodig hebben. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zorgverzekeraars zouden op prijs inkopen en onvoldoende belang hebben bij betere zorg. Ook Abvakabo FNV maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de zorg thuis. De verzorgingshuizen sluiten omdat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, maar tegelijkertijd voert dit kabinet de grootste bezuinigingsoperatie op de ...

lees meer

.