Onderhandelaarsakkoord cao-VVT met flinke loonsverhoging van 4%

Na jarenlange strijd tegen de race naar beneden, hebben we nu eindelijk de weg naar boven weer gevonden. Er ligt een cao met een aantal goede verbeteringen en zonder verslechteringen. Daarnaast hebben we met de andere bonden én werkgevers afgesproken om de komende tijd samen op te trekken om druk uit te oefenen op gemeenten, zorgverzekeraars en kabinet.

Meer waardering, tijd en collega’s

Met deze cao maken we de eerste stap naar meer waardering, tijd en collega’s voor de zorg. Een structurele loonsverhoging van 4 procent is een teken van meer waardering voor het belangrijke werk dat jullie doen. Ook wordt er een stap gezet naar meer stabielere roosters waardoor er een betere balans tussen werk en privé komt. Hierdoor krijg je meer tijd voor je privéleven. Al eerder kwam er extra geld voor meer personeel. Nieuwe zorgmedewerkers zijn moeilijk te vinden. Voor kwaliteit moet je betalen. Met een loonsverhoging van 4 procent is hier een eerste stap in gezet.

Stemmen akkoord cao VVT

Zoals bij elk akkoord hebben de leden het laatste woord. Zij kunnen stemmen over het akkoord en bepalen of FNV een handtekening onder het akkoord zet. Maar we zijn uiteraard ook erg benieuwd wat de zorgmedewerkers die (nog) niet lid zijn van het akkoord vinden. Niet leden worden uitgenodigd om het formulier ook in te vullen. Hun stem zal alleen niet meetellen met de stemming, maar als een peiling onder niet-leden dienen. De leden van de FNV bepalen uiteindelijk of FNV instemt met het akkoord of niet.

Je kunt alleen stemmen over het hele akkoord. Het resultaat dat er nu ligt vinden we een eerste stap de goede richting op. En met de afspraak met werkgevers om na de cao samen op te trekken richting gemeenten, zorgverzekeraars en kabinet zien we voor de toekomst genoeg perspectief om de weg naar boven verder in te zetten.

 

Stemmen

 

Aanbestedingen WMO-taken gemeenten

De FNV heeft onderzoek gedaan naar de aanbestedingsprocedures van WMO-taken vanuit de gemeenten. We hebben alle gemeenten gevraagd om informatie omtrent de aanbestedingen omtrent Hulp bij het Huishouden (HbH 1 en HbH 2), Begeleiding, Dagbesteding en Vervoer. 

Kijk wanneer er in jouw gemeente de nieuwe aanbestedingsprocedure start en controleer of de gemeente zich aan de wet houdt.

Check je gemeente