Welthuis

Leden FNV stemmen in met sociaal plan Welthuis

Na een intensief onderhandelingsproces hebben de leden unaniem in gestemd met het nieuwe sociaal plan Welthuis. Het sociaal plan is bedoeld voor de reorganisatie bij de dagbesteding, facilitair en welzijn. In het sociaal plan staan afspraken waar je als medewerker op kan rekenen als je baan verandert of ophoudt met bestaan. Het uitgangspunt in het sociaal plan is om iedereen van werk naar werk te begeleiden. Het sociaal plan loopt van 1 januari 2015 tot 15 december 2015 en is van toepassing op alle werknemers die onder de reorganisatie vallen.

Belangrijkste afspraken:

§  Van werk-naar-werk-begeleiding tot 15 december 2016 door een professioneel mobiliteitsbureau (vanaf heden beschikbaar)
Word je boventallig verklaard dan kan je er op rekenen dat je tot 15 december 2016 intensief begeleid wordt bij het zoeken naar een nieuwe baan. Deze gehele periode blijf je in dienst van Welthuis. 
 

§  10 procent van werktijd beschikbaar voor van werk naar werk begeleiding
Op het moment dat het zeker is dat je functie ophoudt met bestaan dan wordt er 10% van je werktijd beschikbaar gesteld voor mobiliteit. Daarnaast word je in de gelegenheid gesteld om onder werktijd te solliciteren. 
 

§  Bredere scholingsverplichting voor Welthuis bij interne herplaatsing
Indien Welthuis een interne vacature heeft dan is afgesproken dat er eerst wordt onderzocht of de vacature kan worden aangeboden aan een van de boventalligen werknemers. Ook als dit betekent dat hier tot 6 maanden scholing voor nodig is. 
 

§  Volledige salarisgarantie
Mocht je door de reorganisatie een baan aangeboden worden die een loonschaal lager is dan behoud je je salarisniveau van je oude functie.  
 

§  Vacatures bij Pallet Welzijn worden bij de herplaatsingsprocedure betrokken
Op het moment dat er een vacature bij Pallet Welzijn ontstaat wordt deze eerst aan jou aangeboden op het moment dat de vacature passend voor je is. 

Download hier het sociaal plan. Zodra er een ondertekende versie beschikbaar is zal deze op deze website worden geplaatst.