Cao-deal zonder draagvlak

Werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hebben in de holst van de nacht een deal gesloten met twee kleine bonden CNV en NU'91. De deal doet niks aan de onzekerheid in de thuiszorg, terugdringen van de doorgeslagen flexibiliteit en legt de rekening van het te weinig betaalde ORT volledig bij de werknemers. Zorgmedewerkers hebben volgens de rechter recht op ORT tijdens vakantie. Werkgevers hebben jaren te weinig betaald en laten de werknemers nu hiervoor opdraaien door ze 3 vakantiedagen af te pakken en werknemers in 2016 een schamele loonsverhoging van 0,65% te bieden. Daarnaast wordt er niets gedaan aan de doorgeslagen flexibiliteit in de ouderenzorg. Sterker nog, ze willen meer flexibiliteit door gebroken diensten weer mogelijk te maken. Ook de onzekerheid voor thuiszorgmedewerkers blijft doordat de werkgevers geen afspraken willen maken over de overnamen van thuiszorgmedewerkers met behoud van arbeidsvoorwaarden bij faillisement. De zorg voor ouderen blijft ook na faillisement van een zorginstelling nodig, de thuiszorgmedewerkers blijven na faillisement het zelfde werk doen, maar moeten dat vervolgens wel doen voor slechtere arbeidsvoorwaarden. 


De FNV wil goede afspraken maken met de werkgevers, maar goede afspraken maken gaat niet vanzelf! Bij de vorige cao-onderhandelingen stonden zorgmedewerkers met succes op voor hun werk, hun inkomen en hun bewoners. Willen we nu weer goede afspraken maken, dan moeten we weer van ons laten horen. Zorgmedewerkers door het hele land staan op voor menselijke zorg. En jij kunt nu ook mee doen, samen met je collega’s!
 
LAAT JE DAAROM NU HOREN! 

Bestel hier een actiepakket>>

HOE DOE IK MEE? 

ORGANISEER OOK EEN 1 MINUUTSACTIE!

9 NOVEMBER IS DE VOLGENDE ACTIEDAG!

Stap 1:
Werk je in een verpleeg- of verzorgingshuis? Spreek af met wat collega’s. Bijvoorbeeld in een pauze of even na werktijd. Kies de collega’s die het dichtst bij je staan en die je vertrouwt. Collega’s met wie je een goede band hebt en met wie je vaker over zaken praat. Bespreek met deze collega’s dat dit het moment is om wat te doen.

Werk je in de thuiszorg? Zoek contact met collega’s. Als je weinig collega’s kent, kan het helpen om contact te zoeken met je planner. Je kunt je planner verzoeken om een bericht naar je collega’s te sturen dat je bij elkaar wilt komen om het over de zorg en de cao te hebben.

Stap 2: 
Probeer vanuit dit groepje allemaal 1 andere collega aan te spreken en te overtuigen om mee te doen met de actie.

Stap 3: 
We organiseren landelijke actiedagen in de zorg, net zolang totdat er goede afspraken zijn! De eerst volgende actiedag is 9 november. Spreek met collega’s af dat jullie op die dagen samen een 1 minuutsactie organiseren; dus dat jullie samen één minuut stilstaan voor een goed cao.  

Stap 4: 
Maak een foto van jou en je collega’s. Om de boodschap duidelijk over te brengen kan je daarbij bijvoorbeeld een FNV voor Zorg t-shirt dragen. Je kunt ook zelf een boodschap voor een goede cao opschrijven en een foto nemen. Mail de foto van jou en jouw collega’s op dezelfde dag naar fnvvoorzorg@fnv.nl. Vermeld in je mail waar de foto is genomen: Plaatsnaam, Zorginstelling, locatie/huis, dan plaatsen wij de foto in het landelijk overzicht.

Stap 5: 
FNV zet de foto’s vanuit het hele land op de website, zodat we samen sterk staan. Want op dat moment laten door heel Nederland collega’s zien dat ze een goede cao belangrijk vinden! En dat maakt veel indruk!

STEUN JE COLLEGA’S!

Als werkgevers blijven volhouden dat ze hierover geen goede afspraken willen maken zou het kunnen dat collega’s een stapje verder gaan en een werkonderbreking gaan organiseren. Bij een werkonderbreking leggen zorgmedewerkers een tijdje het werk neer. Meestal regelen we bij een werkonderbreking dat de minimale bezetting gegarandeerd blijft en dat er een calamiteitenteam beschikbaar is voor noodgevallen. Zo komt de zorg nooit in gevaar! Om te beginnen zou je een werkonderbreking van bijvoorbeeld een half uur kunnen doen. Je moet bij zo een actie wel altijd even de hulp van 
FNV inschakelen, want we moeten dat juridisch netjes regelen. Actie voeren is je recht, maar we moeten dat als vakbond dan wel even bij de werkgever melden. Collega’s door het land die een werkonderbreking organiseren staan samen heel sterk en maken heel goed duidelijk dat ze voor menselijke zorg staan en goede afspraken willen.

Denk je dat bij jou op het werk ook wel wat meer mogelijk is? Neem contact met ons op! Wij kunnen advies geven of langskomen. Neem contact op via fnvvoorzorg@fnv.nl.

HELP, MIJN COLLEGA’S DOEN NIET MEE!

Bedenk dat actie voeren in de zorg niet gebruikelijk is. Maar sommige collega’s vinden het daarom spannend of denken dat het tóch niets zal veranderen. Een paar tips.
Maak je collega’s duidelijk:
•    Als je niks doet, verandert er zeker niets. De zorgwerkgevers willen een goedkope cao afsluiten die niets doet aan de problemen in de zorg. De hoge werkdruk, ongezonde ingekorte diensten, onzekere contracten, de ORT en de grote problemen in de thuiszorg rond aanbestedingen en faillissementen. Als we niet van ons laten horen, zal er ook niets veranderen.
•    Van Rijn heeft ons al beloofd dat er een wettelijk verplichte bezettingsnorm voor de verpleeghuizen komt. Dat is al een enorme overwinning! We hebben dus al een belangrijke stap gezet, maar we moeten er nu samen wel voor zorgen dat de volgende stap óók wordt gezet en de bezettingsnorm ook een goede bezettingsnorm wordt!  
•    We doen het niet alleen voor onszelf, maar ook voor de cliënten! De cliënten verdienen voldoende aandacht, goede zorg, zoveel mogelijk vast gezichten. Dat willen we afspreken.
•    Het heeft zin om je te laten horen! De vorige cao hebben we goede afspraken gemaakt. Dat kon alleen omdat jullie van je hebben laten horen; door 1 minuutsacties en werkonderbrekingen! Met de Red de Zorg Volkspetitie (die door 1 miljoen mensen is getekend!) en een grote demonstratie in Amsterdam hebben we ook samen bereikt dat de bezuinigingen met wel anderhalf miljard euro zijn teruggedrongen! Het heeft dus zéker zin om je te laten horen en zien. 

HEB JE VRAGEN? WIL JE EEN ACTIE ORGANISEREN EN HEB JE EEN ACTIEPAKKET NODIG?
Neem contact op met FNV! Wij kunnen je verder helpen.
Mail naar fnvvoorzorg@fnv.nl of bestel hier een actiepakket