Tangenborgh

Onderzoek: Zorgmedewerkers Tangenborgh hebben onvoldoende vertrouwen in beleid en organisatie

FNV eist dat bestuur snel met echte oplossingen voor goede zorg komt

Een meerderheid van de zorgmedewerkers heeft onvoldoende vertrouwen in het beleid en de organisatie van Tangenborgh. Dit blijkt uit een extern onderzoek onder medewerkers van Tangenborgh dat vrijdag 23 juni naar buiten is gebracht. In het rapport ‘Vertrouwen en Veiligheid Zorggroep Tangenborgh’ komt verder naar voren dat vrijwel iedereen een verhoogd stressniveau op de werkvloer ervaart. De stress komt door werkdruk, een onveilig gevoel en te weinig tijd voor overdracht. Het onderzoek bevestigt wat wij, FNV-vakbondsgroep Tangenborgh, al langer bij het bestuur aankaarten en ook bleek uit een onderzoek dat we zelf eerst deden. Wij willen dat het bestuur naar ons gaat luisteren en snel met oplossingen komt om de problemen op de werkvloer op te lossen. We willen meer collega’s, meer tijd en meer waardering voor de zorg. 

Voordat de Raad van Bestuur opnieuw met een ‘verbetertraject’ komt willen wij graag ongevraagd advies geven. Onze eisen, inmiddels bekend bij de Raad van Bestuur bieden een oplossing voor vrijwel alle problemen die vermeld staan in dit rapport. Willen we weer met trots en plezier werken dan zullen deze eisen overgenomen moeten worden door de Raad van Bestuur.
Onze eisen voor menselijke zorg:

  • 100 % ingeroosterd worden, dus geen min-uren meer!
  • 8-urige werkdag (zo groot mogelijk opkomstmoment)
  • 1 opkomstmoment per dag (geen dubbele dienst) mits je daar zelf om vraagt
  • Bezettingsnorm van 2 medewerkers (helpende/huiskamermedewerker en verzorgende) op 8 cliënten
  • Vaste gezichten op de groep
  • Privé en werk gescheiden: niet constant op je rooster moeten kijken omdat het steeds verandert
  • 3 weken vakantie inclusief weekend ervoor en erna zoals in de cao staat
  • Niet verplicht werk-web in
  • Doorbetaalde pauze met cliënten moet mogelijk zijn