Tangenborgh

Al geruime tijd ervaren wij, collega’s van Tangenborgh, grote problemen op de werkvloer. Zowel op het gebied van kwaliteit van werk als van zorg.

Eind 2016 trokken collega's van Tangenborgh aan de bel bij de vakbond FNV. Een groot deel van onze collega's gaf aan dat er te weinig personeel is op de werkvloer. Hierdoor is er minder aandacht voor de bewoners en staat de kwaliteit van zorg onder druk. Dit is onacceptabel en moet zo snel mogelijk aangepakt worden. Het probleem van structurele onderbezetting wordt groter omdat veel zorgmedewerkers niet voor de volle 100 procent worden ingeroosterd.

Naar aanleiding van deze signalen heeft de vakbondsgroep samen met de FNV een enquête gehouden. De collega’s hebben zich georganiseerd in een vakbondsgroep en halen problemen op de werkvloer en kaarten deze problemen aan.

Uit de enquête komt naar voren dat vier op de vijf collega's van Tangenborgh aangeeft dat er te weinig personeel aanwezig is op de werkplek. Bijna 90 % van de collega`s ziet een verslechtering van de zorg na 1 januari 2017 door de op dat moment doorgevoerde bezuinigingen. Collega's geven de volgende zaken aan waarin ze merken dat er te weinig personeel is: ruim 80 % benoemt gebrek aan aandacht en 45 % merkt op het toedienen van verkeerde medicijnen. Met deze uitkomsten zijn we als vakbondsgroep samen met de FNV dinsdag 25 april 2017 in gesprek gegaan met de Raad van Bestuur van Tangenborgh. Tijdens dit gesprek hebben we de knelpunten besproken en de consequenties.

Een van de belangrijke punten van de vakbondsgroep is een 'goed rooster voor menselijke zorg'. De Raad van Bestuur gaf aan dat ze zelf ook hadden gemerkt dat de manier van roosteren problemen oplevert. Per 1 juni wordt er gestart met een andere manier van roosteren, waarbij de roosteraar samen met de medewerkers de roosters gaat invullen.
De volgende wensen hebben we ook aangegeven aan de Raad van Bestuur.

  • 100 % ingeroosterd worden, dus geen min-uren meer
  • 8-urige werkdag (zo groot mogelijk opkomstmoment)
  • 1 opkomstmoment per dag (geen dubbele dienst) mits je daar zelf om vraagt
  • Bezettingsnorm van 2 medewerkers (helpende/huiskamermedewerker en verzorgende) op 8 cliënten
  • Vaste gezichten op de groep
  • Privé en werk gescheiden: niet constant op je rooster moeten kijken omdat het steeds verandert
  • 3 weken vakantie inclusief weekend ervoor en erna zoals in de cao staat
  • Niet verplicht werk-web in
  • Doorbetaalde pauze met cliënten moet mogelijk zijn.

Zijn deze punten ook herkenbaar voor jou of heb jij andere wensen die aangepakt moeten worden? Laat ons dat weten.

De Raad van Bestuur komt begin juni met een reactie op onze wensen en worden we uitgenodigd voor een vervolggesprek, dit was eerder onbespreekbaar. We zijn blij dat onze inzet serieus wordt genomen, maar we wachten de concrete reactie af zodat wij als vakbondsgroep goed kunnen reageren.

Menselijke zorg en tijd voor de bewoners vinden wij als vakbondsgroep belangrijk. Vind jij dat ook, sluit je dan aan! Het gaat om jouw werk, we kunnen samen de kwaliteit van zorg verbeteren!

Doe mee met de FNV vakbondsgroep Tangenborgh!

Binnen Tangenborgh is een vakbondsgroep van de FNV actief. Samen met collega’s strijden we voor menselijke zorg. We willen dat onze bewoners weer de zorg krijgen die ze verdienen en dat wij weer normaal ons werk kunnen doen. Wil je meehelpen of heb je vragen? Mail dan naar tangenborgh@fnvvoorzorg.nl.