Red de Zorg

Red de Zorg

‘Red de Zorg’ is uitgegroeid tot een brede beweging waarbij maatschappelijke organisaties en prominente Nederlanders zich aansluiten. Humberto Tan, Willeke Alberti, Paul Witteman, Geert Mak, Arie Boomsma, Jan Mulder, Frits Barend en vele anderen ondersteunden de campagne met paginagrote krantenadvertenties. Ook organisaties als Omroep Max, de Katholieke Bond voor Ouderen Brabant en het LOC zeggenschap in zorg hebben steun uitgesproken. En met succes!

Op 4 december 2015 kondigden het kabinet samen met de FNV, CNV en de Vereniging Nederlandse Gemeenten een pakket van maatregelen aan voor de zorg. Dankzij de zorgafspraken met het kabinet is er een einde gekomen naar de race naar de bodem in de thuiszorg en is er eindelijk erkenning voor het vakmanschap dat de zorgmedewerkers verdienen. Daarnaast zijn dankzij de acties de bezuinigingen op de zorg flink teruggedraaid.

Wat hebben we al gedaan? 

Waarschuwing
Op 8 november 2014, voorafgaand aan de behandeling van de Wet Langdurige Zorg (WLZ, de ‘nieuwe’ AWBZ) hebben we met 3000 zorgmedewerkers een stevige waarschuwing aan politiek Den Haag afgegeven. De Eerste Kamer stond op het punt om over de WLZ te gaan stemmen en vanaf 1 januari zouden er fikse bezuinigingen van kracht worden op de WLZ en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Helaas is de wet aangenomen en zijn de bezuinigingen van kracht geworden.

Zorgtribunalen 
Samen met duizenden zorgmedewerkers zijn de gevolgen van de twee nieuwe grote zorgwetten, de WLZ en de WMO, geïnventariseerd en gepresenteerd op drie grote zorgtribunalen in Nederland. Honderden zorgmedewerkers en cliënten waren hierbij aanwezig om hun verhaal te doen. Een ‘commissie van wijzen’ (bestaande uit zorgmedewerkers, politici, zorgdirecteuren en maatschappelijke organisaties) heeft naar aanleiding van deze zorgtribunalen een aantal aanbevelingen gedaan die hebben geleid tot de eisen van de Volkspetitie Red de Zorg. 

Volkspetitie Red de Zorg historisch succes!
Op 1 mei hebben ongeveer duizend top kaderleden van de FNV en het CNV de Volkspetitie Red de Zorg gelanceerd. Met deze Volkspetitie roepen we de verantwoordelijk staatssecretaris van Rijn op om in te grijpen. Duizenden mensen zijn de straat opgegaan om collega’s, familie en vrienden te vragen om de petitie te ondertekenen. Na 6 weken, op 19 juni, konden maar liefst 736.759 handtekeningen aan staatssecretaris van Rijn worden overhandigd! 

Ruim 15.000 mensen tijdens demonstratie Red de Zorg

Amsterdam kleurde op 12 september wit! Ruim 15.000 mensen kwamen naar de demonstratie Red de Zorg. De grote demonstratie was het vervolg van de volkspetitie die door ruim 800.000 mensen is ondertekend. Vlak voordat in de Tweede Kamer wordt gesproken over de begroting van 2016 gaven duizenden mensen een signaal aan het kabinet dat de bezuinigingen op de zorg niet kunnen.