Pakket voor zorg dankzij acties leden

04 december 2015

De FNV is positief over het pakket aan maatregelen voor de zorg dat is overeengekomen met het kabinet.

Ton Heerts, voorzitter FNV: 'Dit succes kwam tot stand door onze leden die in actie zijn gekomen om de situatie in de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen aan de kaak te stellen. Dankzij de tomeloze inzet van de betrokken leden en de 850 duizend mensen die de petitie Red de zorg tekenden hebben we politiek Den Haag kunnen duidelijk maken dat het zo niet langer kan. Dit betekent dat het loont om actie te voeren. Samen staan we sterk.'

Erkenning

In het nieuwe perspectief dat kabinet en bonden schetsen krijgt de ondersteuning thuis weer het respect en erkenning van vakmanschap dat de zorgmedewerkers verdienen. Heerts: "Eindelijk wordt ingezien dat thuiszorgers meer zijn dan huishoudelijke hulpen alleen. Deze geweldige mensen doen belangrijk werk en zorgen voor veel cliënten voor aansluiting bij de samenleving. Vaak hebben ze ook een signalerende functie naar andere zorginstanties."

Concrete aanpak

In een pakket aan maatregelen voor de zorg is afgesproken dat mensen in de huishoudelijke zorg in de toekomst op een fatsoenlijke manier behandeld gaan worden. Ook zij krijgen een echte baan met een fatsoenlijke betaling conform cao en een contract. Heerts: "En daar hebben we harde afspraken over gemaakt met het kabinet. Alfahulpen worden per wet verboden. In een AMVB (Algemene Maatregel van Bestuur) wordt nu vastgelegd dat de uurtarieven in de thuiszorg niet meer onder de tarieven mogen komen die in de cao zijn afgesproken door werkgevers en werknemers. Dus concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt hiermee onmogelijk. Nu kunnen bedrijven niet meer over de ruggen van thuiszorgmedewerkers enorme winsten binnen harken. Situaties zoals bij Verian en TSN zouden hiermee in de toekomst voorkomen moeten kunnen worden."

Werkdruk verpleeg- en verzorgingshuizen

Vermindering van werkdruk is van groot belang in de verpleeghuizen. Heerts: "Onze mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen werken zich drie slagen in de rondte en kennen enorme werkdruk omdat niet alleen de cliënten en hun familie maar ook zij een goede verzorging van hun cliënten als topprioriteit zien. Door de bezuinigingen is dat steeds meer onder druk komen te staan. Goed dat het kabinet 200 miljoen euro heeft uitgetrokken om de kwaliteit van de verzorging te verhogen. Voor ons betekent dat meer handen aan het bed en minder werkdruk voor onze mensen."

Financieel

Naast afspraken over de tarieven die thuiszorgmedewerkers betaald krijgen in de toekomst zijn er ook afspraken gemaakt over het geld dat gemeentes van het rijk krijgen maar dat ze tot nu toe vrij mochten besteden. Over de zogeheten HHT gelden en de gelden voor vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning, de komende jaren oplopend van 200 in 2016 naar 300 miljoen euro structureel per jaar daarna, is nu expliciet afgesproken met het kabinet dat deze aan de ondersteuning thuis besteed moeten worden.
Naast afspraken over tarieven en bestemming van gelden is ook afgesproken extra geld uit te trekken om mensen van werk naar werk of van werkloosheid naar werk te helpen; 28 miljoen euro van het banenplan in de zorgsector wordt hiervoor helemaal ingezet.  FNV wil dat met dit pakket aan maatregelen het aantal ontslagen in de zorg zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. Heerts: "De zorg was hofleverancier bij het UWV en de bijstand en dat kan en mag niet langer. Voor veel medewerkers ontstaat er nu toch perspectief op ander werk."

Werkkamer voor de zorg

Heerts: "Met gemeentes gaan we nu aan de slag op het brede terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in nieuwe 'WMO-kamers'.  Daar gaan we toezien op de thuiszorg, de jeugdzorg, verzorgingshuizen en schuldhulpverlening. Dat doen we zoals we ook nu een paar jaar werken op een ander deel van het sociale domein bij werk en inkomen in de 35 regionale werkbedrijven."

Topinkomens zorg

Heerts: 'Topinkomens in de zorg blijven ons een doorn in het oog en wij zullen net als het kabinet blijven strijden voor redelijke grenzen aan beloningen aan de top."

Download hier Uitgangspunten voor een toekomstvaste langdurige zorg en ondersteuning. (Pdf) 

Meer nieuws

Kabinet, houd je aan de afspraken: geen alfahulp

26 september 2018

FNV Zorg & Welzijn roept minister De Jonge van  Volksgezondheid ...

Lees meer

Minister trekt te snel conclusies over tarieven huishoudelijke hulp

27 augustus 2018

Minister De Jonge beweert dat de tarieven die gemeenten betalen ...

Lees meer

Toezeggingen wethouder Groningen over betere arbeidsvoorwaarden thuiszorgmedewerkers

25 juni 2018

De Groningse wethouder voor zorg, Ton Schroor, heeft tijdens de ...

Lees meer