Nieuws

FNV en oud-bestuurders/toezichthouders Meavita sluiten akkoord

24 januari 2018

FNV en oud-bestuurders en oud-leden van de raad van toezicht van Meavita hebben een overeenkomst gesloten die een eind maakt aan de enquêteprocedure naar aanleiding van het faillissement van Meavita. In deze door de FNV gestarte procedure is door de Ondernemingskamer wanbeleid geoordeeld. Die uitspraak is door de Hoge Raad op formele ...

Lees meer

Gemeente Groningen moet zorgbudget inzetten voor betere thuiszorg

18 december 2017

Om de gemeente Groningen een steuntje in de rug te geven over hoe het zorgbudget over 2018 het best kan worden besteed, overhandigt de FNV een zorg adventskalender aan wethouder Schroor. De gemeente wil volgend jaar miljoenen investeren in extra inzet in de zorg, zo bleek uit een nieuwsbericht in ...

Lees meer

Rechter oordeelt dat onregelmatigheidstoeslag over alle vakantie en verlof-uren moet worden betaald

11 december 2017

De kantonrechter in Alkmaar heeft geoordeeld dat ook in de verpleeghuis- en thuiszorgsector over alle opgenomen vakantie en verlof-uren met terugwerkende kracht een onregelmatigheidstoeslag moet worden betaald. Een mooi kerstcadeau voor de werknemers namens wie FNV een proefproces tegen werkgever Omring had aangespannen. Onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie De aanleiding voor dit ...

Lees meer

FNV start rechtsgang gemeente Groningen om indicaties thuiszorg

21 november 2017

De FNV stapt naar de rechter omdat de Gemeente Groningen blijft weigeren om de verslagen van keukentafelgesprekken openbaar te maken. Op die verslagen zijn de herindicaties voor huishoudelijke zorg uit 2015 gebaseerd. Nadat de FNV eerder stelde dat het college in gebreke bleef ziet de vakbond nu geen andere uitweg dan een ...

Lees meer