Marente

Informatie ziekteverzuim

Ten eerste is het heel belangrijk dat je ervan bewust bent dat ziekteverzuim NIET mag worden meegewogen in de beoordeling van een medewerker. Het ziekteverzuim mag ter sprake worden gebracht tijdens een gesprek, maar er mag niet op worden doorgevraagd, dus er mag bijvoorbeeld niet worden gevraagd naar de aard van jouw ziekte, dus om welke ziekte het gaat. Je hebt namelijk recht op privacy. Het is wettelijk NIET toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken. Ben je van mening dat je ziekteverzuim het gevolg is van slechte werkomstandigheden, geef dit dan ook aan. Het is namelijk de plicht van de werkgever om aan jullie een goede en veilige werkplek te bieden. Tijdens het gesprek mag je iemand meenemen. Je kan aantekeningen maken van het gesprek zodat je achteraf thuis alles goed kan laten doordringen. Wordt er een vaststellingsovereenkomst aangeboden dan heb je uiteraard de tijd om hierover na te denken. Aangeraden wordt om deze eerst ta laten beoordelen door de vakbond, en zeker niet direct te ondertekenen.  

Samen voor menselijke zorg bij Marente, doe ook mee!

We gaan door totdat er goede afspraken zijn. Daar hebben we jou bij nodig! Doe je ook mee? Neem nu contact op met de vakbondsgroep Marente en laat je samen met jouw collega’s horen over de gang van zaken binnen Marente! Samen met jouw collega’s kan de vakbondsgroep Marente een stevig tegengeluid maken naar het bestuur van Marente toe. De vakbondsgroep Marente is bereikbaar via 06 15040602 of e-mail adres marente@fnvvoorzorg.nl.

Draagvlak sociaal plan Marente ontbreekt

Ruim 80% van de medewerkers is het niet eens met het sociaal plan. Er is geen draagvlak voor het  sociaal plan. Medewerkers overhandigde 7 maart de referendum-enquete omdat ze willen dat Marente weer zo snel mogelijk aan tafel gaat om alsnog tot goede afspraken te komen. Medewerkers verwachten daarbij van de directie dat Marente ook openheid van zaken geeft over toekomstige reorganisaties. Ook geeft een overgrote meerderheid van de medewerkers (83%) aan dat Marente het extra geld inzet voor het behoud van bestaande banen. Het kabinet stelde onlangs 210 miljoen extra beschikbaar voor goede zorg.  “We willen dat de directie snel met de FNV in overleg gaat. De directie moet meer informatie geven over wat ze van plan zijn. We maken ons allemaal zorgen over de toekomst. Zorgen of we onze baan kunnen behouden, maar ook maken we ons zorgen of we na de reorganisaties nog wel goede zorg kunnen bieden” zegt medewerker Ageeth. De directie van Marente heeft laten weten het rapport goed te zullen bestuderen en met een reactie te komen. Op 14 maart om 16:30 bespreken we de reactie van directie in het Trefpunt in Warmond.

Draagvlak

De medewerkers organiseerde de referendum-enquête omdat ze niet geloofde dat er draagvlak zou zijn voor het sociaal plan. De uitslag van de enquête bevestigt nu dit beeld. En de enquête namen 430 medewerkers deel. Ook de OR voorzitter heeft actief geholpen met het ophalen van de enquêtes. Collega Janine vraagt zich wat de OR met deze uitslag gaat doen. “ Met zo’n uitslag zou je toch zeggen dat ze de FNV helpen dat er meer openheid van zaken komt. Uiteindelijk willen we allemaal gewoon goed ons werk kunnen doen.”  Een jaar geleden overhandigde de medewerkers en FNV de Raad van Bestuur een zwartboek over ondermaatse zorg. Dit deden ze omdat ze via de normale weg niet gehoord werden. Dat leidde tot betere afspraken rondom roostering en bezetting. “ 

Afspraken voor goede zorg

Al geruime tijd strijden medewerkers voor goed werk en goede zorg. Dit heeft geleid tot afspraken in de cao die flexibel werk terugdringen. Op 4 december maakte de FNV afspraken met Staatssecretaris van Rijn en de VNG over een bezettingsnorm en extra geld voor de verpleeghuizen.  Op 10 maart organiseert FNV een landelijke bijeenkomst. Tijdens de landelijke bijeenkomst wordt de nieuwe cao inzet en bespreken we wat er nodig is om naleving van (cao) afspraken voor goede zorg eenvoudiger te maken. 

Download Rapport Referendum Enquête>>