Aafje


NIEUW SOCIAAL PLAN VOOR MEDEWERKERS WERKZAAM IN DE STEUNSTRUCTUUR VAN AAFJE

FNV Zorg en Welzijn en de andere vakbonden hebben een sociaal plan afgesloten met Aafje. Dit sociaal plan is alleen van toepassing voor medewerkers werkzaam in de steun structuur van Aafje. De steunstructuur is de afdeling die tijdelijk in het leven is geroepen om teams te ondersteunen bij de weg naar zelforganisatie. Het Sociaal Plan betreft een voortzetting van het huidige sociaal plan met daarbij twee belangrijke verbeteringen.

1. Herplaatsingsperiode bij boventalligheid
De periode dat Aafje je van werk naar werk begeleidt nadat je boventallig wordt verklaard, gaat van 8 naar 12 maanden.
2. Pre-boventalligheid wordt geschrapt.
Pre-boventalligheid is de periode dat je nog je eigen functie uitoefent maar dat Aafje al wel heeft aangekondigd dat er arbeidsplaatsen gaan vervallen. In plaats van de pre-boventalligheid kan je, vanaf het moment dat bekend is dat je baan op termijn gaat vervallen, gebruikt maken van de mobiliteitsmogelijkheden van het platform Rotterdamse zorg. 

Voor alle overige medewerkers is met Aafje afgesproken na de zomer verder te praten over een sociaal plan. Op het moment dat de gesprekken hierover van start gaan wordt u hierover geïnformeerd. Indien u geconfronteerd wordt met een reorganisatie in de tussenliggende periode het verzoek dit zo snel mogelijk bij de FNV te melden.