Laurens

Laurens wil in overleg over extra miljoenen voor behoud van banen

Vandaag hebben zo’n 100 medewerkers van Laurens de zorgenquête ‘zorg voor kwaliteit en werk’ aan de voorzitter van de Raad van Bestuur Ids Thepass aangeboden. Ruim 500 medewerkers van Laurens hebben de enquête ingevuld en geven een schokkend beeld over de zorgverlening weer. Ids Thepass gaf aan de problemen te herkennen en begrip te hebben voor de problemen en met FNV en andere partijen in gesprek te willen. In dit gesprek wordt besproken hoe het extra geld vanuit Den Haag kan worden ingezet voor het behoud van banen, het verlagen van de werkdruk en het verhogen van de welzijn van de bewoners.  De FNV heeft Laurens opgeroepen zo snel mogelijk dit gesprek te plannen. Een medewerker van Laurens geeft aan “ Er moet snel een oplossing komen. De bewoners lijden eronder en de eerste medewerkers is al ontslag aangezegd terwijl we deze medewerkers wel nodig hebben!”

Nood zeer hoog

Uit de enquête blijkt dat 70% van de medewerkers dagelijks een tekort aan personeel ervaren. Ruim 80% geeft aan niet voldoende tijd te hebben om de cliënten en bewoners de zorg te geven die ze nodig hebben. Hiermee scoort Laurens op dit moment 20% slechter in vergelijking met de landelijke zorgenquête van FNV die in het najaar van 2015 is gehouden. Een medewerker meldt dat door de werkdruk de basiszorg niet meer geleverd kan worden, maar zelf haar collega’s niet mag helpen omdat ze boventallig is. Een andere melder geeft aan dat er te veel extra taken bij gekomen zijn. “Taken zoals extra administratie, schoonmaak en eten bestellen zijn er allemaal bij gekomen. We redden het gewoon niet meer. Met alle overleggen erbij heb ik zo’n 2 á 3 uur extra nodig. Ik vind het teleurstellend dat de Raad van Bestuur niet de urgentie voelt om de problemen waar wij vandaag mee te maken hebben op te lossen. Onze cliënten hebben niets aan een uitleg waarom er bezuinigd wordt als dit betekent dat je te weinig eten krijgt. Daarnaast vind ik het onbegrijpelijk dat er wel miljoenen uitgegeven kunnen worden voor een  duur ICT systeem dat niet werkt”.

Reorganisatie contraproductief

Medewerkers vinden de reorganisatie contra productief. Dit geeft 68% van de medewerkers aan. Verzorgende Miranda geeft aan “Wij rennen als niveau 3 medewerker de benen onder ons lijf vandaan om de dag rond te krijgen. En nu worden ook nog eens de niveau 1 mensen ontslagen die onze steun en toeverlaat zijn. Deze mensen zijn het goedkoopst en houden continue toezicht op onze kwetsbare bewoners. Onbegrijpelijk”.
Juist om deze redenen heeft FNV bij Laurens aangegeven betrokken te willen worden bij reorganisatieplannen voordat de uitkomst vast staat.  99% van het personeel geeft aan dat ze van Laurens verlangen dat ze de FNV serieus betrekt bij de plannen. De Raad van Bestuur heeft toegezegd in gesprek te gaan. De bal ligt nu bij Laurens hier serieus gehoor aan te geven. 

Een nieuwe blik op de zorg

Het extra geld vanuit Den Haag betekent dat er een nieuwe orde is voor de plannen van het bestuur van Laurens. Met dit geld kan Laurens de werkgelegenheid behouden, de werkdruk verlagen én investeren in plaats van de zorg afbreken. Om de visie van het bestuur van Laurens ook scherp te krijgen, hebben de medewerkers van Laurens dhr. Thepass een “nieuwe blik op de zorg” aangeboden. Deze nieuwe modieuze bril voor dhr. Thepass staat centraal voor een keiharde inzet voor kwaliteit en behoud van werkgelegenheid binnen Laurens.

Bekijk hier de reportage van RTV Rijnmond>>