Zorgactiepunt Groningen

FNV heeft in Groningen een wekelijks FNV Zorgactiepunt. Daar kunnen alle bewoners van Groningen en medewerkers uit de zorg met hun klachten, bezwaren en ideeën over de zorg in Groningen terecht. Via dit FNV Zorgactiepunt worden bewijzen verzameld over de uitvoering van de WMO huishoudelijke zorg. De FNV roept alle Groningers die zijn gekort op de huishoudelijke verzorging op om langs te komen bij het actiepunt om hun verhaal te doen. Dat helpt de FNV met juridisch bezwaar maken tegen het korten op onder meer de huishoudelijke zorg. Mensen kunnen in de Goudvinck, Goudlaan 297, elke woensdag en zaterdag van 15.00 – 17.00 uur langskomen.
De gemeente Groningen bezuinigt op dit moment fors op de huishoudelijke zorg en de begeleiding. Groningers worden gekort op het aantal uren huishoudelijke zorg zonder een goed onderzoek of een degelijke motivatie.

Groningers kunnen hieronder hun verhaal al melden. Vul u contactgegevens in zodat we zo snel mogelijk met u contact op kunnen nemen. Of bel of mail voor een afspraak!

Tel: 06-46988115
Email: groningen@fnvvoorzorg.nl