Wat vind jij van het cao-akkoord?

Meer waardering, tijd en collega’s

Met deze cao maken we de eerste stap naar meer waardering, tijd en collega’s voor de zorg. Een structurele loonsverhoging van 4 procent is een teken van meer waardering voor het belangrijke werk dat jullie doen. Ook wordt er een stap gezet naar meer stabielere roosters waardoor er een betere balans tussen werk en privé komt. Hierdoor krijg je meer tijd voor je privéleven. Al eerder kwam er extra geld voor meer personeel. Nieuwe zorgmedewerkers zijn moeilijk te vinden. Voor kwaliteit moet je betalen. Met een loonsverhoging van 4 procent is hier een eerste stap in gezet.

Lees hier de belangrijkste afspraken in de cao>>

Breng je stem uit!

Breng hieronder je stem uit. We leggen het akkoord met een positief advies voor.
De uitslag van de stemming is op basis van de stemmen van de leden van FNV. De stem van zorgmedewerkers die niet lid zijn worden meegenomen als peiling. Lees hier meer>>

Afspraken uit de cao:

We hebben met de werkgevers en andere bonden een onderhandelaarsakkoord  voor nieuwe cao met een looptijd van 15 maanden die in gaat op 1 april 2018. Hierin hebben we o.a. volgende zaken afgesproken:

Lees hier het hele onderhandelaarsakkoord cao VVT 2018-2019>>

Direct naar stemmen>>

Hoe werkt de stemming?

Zoals bij elk akkoord hebben de leden het laatste woord. Zij kunnen stemmen over het akkoord en bepalen of FNV een handtekening onder het akkoord zet. Maar we zijn uiteraard ook erg benieuwd wat de zorgmedewerkers die (nog) niet lid zijn van het akkoord vinden. Niet leden worden uitgenodigd om het formulier ook in te vullen. Hun stem zal alleen niet meetellen met de stemming, maar als een peiling onder niet-leden dienen. De leden van de FNV bepalen uiteindelijk of FNV instemt met het akkoord of niet.

Je kunt alleen stemmen over het hele akkoord. Het resultaat dat er nu ligt vinden we een eerste stap de goede richting op. En met de afspraak met werkgevers om na de cao samen op te trekken richting gemeenten, zorgverzekeraars en kabinet zien we voor de toekomst genoeg perspectief om de weg naar boven verder in te zetten.

Naar stemmen>>