Petitie generatiepact Espria

Gezond doorwerken tot AOW en meer vaste banen voor jongeren

Teken de petitie!

Een generatiepact zorgt er voor dat oudere werknemers gezond en prettig kunnen doorwerken tot aan hun AOW en meer jongeren een vaste baan met voldoende uren krijgen. De oudere werknemer kan minder gaan werken (deelname is vrijwillig), bijvoorbeeld 80% van de huidige arbeidsduur, met behoud van 90% salaris en 100% doorbetaling van de pensioenpremie. De vrijgekomen uren worden ingevuld door jongere werknemers. Daar worden harde afspraken over gemaakt.

Wij, werknemers van Espria (samen met FNV) willen de Raad van Bestuur van Espria vragen dit mogelijk te maken. Daarom een petitie. Niet alleen de oudere medewerkers, maar zeer zeker ook de jongere collega’s vragen we de petitie te ondertekenen. Ook flexwerkers en invalkrachten worden uitgenodigd de petitie te tekenen.