Meld je misstand bij HWW Zorg

HWW Zorg is een andere weg ingeslagen en dat hebben jullie gemerkt. Sinds vorig jaar heeft HWW Zorg de flexpool opgericht en hebben zij gezegd dat groepen medewerkers niet meer in het plaatje passen. De redenen daarvoor zijn dubieus en complete lulkoek! Op 18 april jl. heeft de thuiszorg de eerste actie gevoerd. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij het bestuur van HWW, maar ook niet bij collega’s en cliënten. Het nieuwe beleid zorgt voor ongezonde roosters, onzekerheid en gaat de kwaliteit van zorg achteruit. Jullie merken dat zorgmedewerkers niet altijd goede zorg kunnen leveren door te weinig personeel, door onbekende gezichten, door een toenemend aantal flexkrachten of door hoge werkdruk.

Deze reorganisatie treft IEDEREEN!

FNV inventariseert wat er misgaat in de zorg, om HWW Zorg te laten zien dat het nu al niet goed gaat en dat komende veranderingen een desastreus effect gaan hebben op het werk in de zorg. Begin van dit jaar is er veel verandert bij de wijkverpleging en moeten niveau 2 medewerkers eruit, vervolgens werden de plannen van de keukens gepresenteerd en wordt een groot deel van het personeel (gedeeltelijk) boventallig verklaard. Er is nu ook een aankondiging gedaan dat de niveau 2 medewerkers van de verpleeghuizen eruit moeten. Terwijl iedereen het erover eens is dat deze collega’s onmisbaar zijn en goed werk leveren.

Het regent klachten van medewerkers en cliënten over deze veranderingen, maar het bestuur van HWW Zorg doet er helemaal niets mee! Ze gaan ervan uit dat het incidenten zijn en dat het met de tijd wel goedkomt. Daar zijn wij het niet mee eens en willen dat de klachten serieus genomen worden. De klachten zijn verzameld in ‘’Baggâhboek HWW