cao VVT

Cao-deal zonder draagvlak

Werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hebben in de holst van de nacht een deal gesloten met twee kleine bonden CNV en NU'91. De deal doet niks aan de onzekerheid in de thuiszorg, terugdringen van de doorgeslagen flexibiliteit en legt de rekening van het te weinig betaalde ORT volledig bij de werknemers. Zorgmedewerkers hebben volgens de rechter recht op ORT tijdens vakantie. Werkgevers hebben jaren te weinig betaald en laten de werknemers nu hiervoor opdraaien door ze 3 vakantiedagen af te pakken en werknemers in 2016 een schamele loonsverhoging van 0,65% te bieden. Daarnaast wordt er niets gedaan aan de doorgeslagen flexibiliteit in de ouderenzorg. Sterker nog, ze willen meer flexibiliteit door gebroken diensten weer mogelijk te maken. Ook de onzekerheid voor thuiszorgmedewerkers blijft doordat de werkgevers geen afspraken willen maken over de overnamen van thuiszorgmedewerkers met behoud van arbeidsvoorwaarden bij faillisement. De zorg voor ouderen blijft ook na faillisement van een zorginstelling nodig, de thuiszorgmedewerkers blijven na faillisement het zelfde werk doen, maar moeten dat vervolgens wel doen voor slechtere arbeidsvoorwaarden. 

De FNV wil goede afspraken maken met de werkgevers, maar goede afspraken maken gaat niet vanzelf! Bij de vorige cao-onderhandelingen stonden zorgmedewerkers met succes op voor hun werk, hun inkomen en hun bewoners. Willen we nu weer goede afspraken maken, dan moeten we weer van ons laten horen. Zorgmedewerkers door het hele land staan op voor menselijke zorg. En jij kunt nu ook mee doen, samen met je collega’s!
 
LAAT JE DAAROM NU HOREN! 

Werk jij ook in een verpleeg-, verzorgingshuis of in de thuiszorg? Dan kunnen jij en jouw collega’s ook meedoen. 

Een goede cao voor goede zorg

Voor de FNV zijn de volgende punten belangrijk:

Doorgeslagen flexibilisering en werkdruk:

Zorg is een vak. Medewerkers in de zorg stellen het belang van de cliënt voorop. Ook als er te weinig tijd is of teveel taken proberen zij dat op te vangen door zelf wat harder te lopen of wat langer door te werken. De medewerkers in de zorg ervaren nog steeds een (te) hoge werkdruk, wat ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Een deel daarvan wordt veroorzaakt voor personele bezetting (ofwel voldoende mensen om het werk te kunnen doen), een deel wordt veroorzaakt door onregelmatig en doorgeslagen flexibel werk en een deel door een toename van extra taken zoals administratie. In de vorige cao VVT hebben we een aantal afspraken kunnen maken die bijdragen aan het terugdringen van werkdruk. Het is belangrijk om te kijken naar de naleving en eventuele aanscherping van die afspraken om de effectiviteit ervan in het licht van het terugdringen van werkdruk te vergroten. De ‘kanteling’ zoals afgesproken in de vorige cao VVT biedt veel mogelijkheden om doorgeslagen flexibiliteit in werktijden terug te dringen door medewerkers en teams meer zeggenschap over hun werktijden te geven.

Echte Banen in de VVT:

Een contract in de VVT moet een contract zijn waar je van kunt leven. Dat maakt de sector aantrekkelijk voor medewerkers en zorgt voor meer vaste gezichten op de werkvloer. Onzekere contracten moeten plaats maken voor zeker contracten. In de huishoudelijke verzorging is het van belang dat de onzekerheid bij aanbestedingen stopt: als werknemers worden overgenomen door een andere aanbieder dan dient dat met behoud van cao-arbeidsvoorwaarden en verworven rechten, ongeacht de reden waarom dit gebeurt, en dus óók in geval van faillissement.

Waardering/ koopkracht: 

Omdat de ongelijkheid erg is toegenomen wil FNV Zorg en Welzijn geen loonsverhoging in procenten, omdat dit leidt tot een verdere stijging van ongelijkheid. FNV Zorg en Welzijn wil daarom een loonsverhoging volledig in ‘centen’ in plaats van ‘procenten’ van €900,-. 

Vakbondsfaciliteiten:

Elke werknemer heeft het recht zich te organiseren in een vakbond, daar wordt het werk én zorg beter van. De mogelijkheden om dat goed te kunnen doen willen we uitbreiden. 

De volledige cao inzet van FNV Zorg en Welzijn en die van de andere bonden en de werkgevers kan je hieronder vinden.

“De werkdruk is toegenomen, bezetting is naar beneden gegaan, de administratie is inmiddels buiten proportie, werktijden worden ingekort zodat men meer dagen moet werken om aan zijn uren te komen.”

“Mijn hele leven is gebaseerd op de ORT bijvoorbeeld mijn hypotheek. En de helft van de weekenden en feestdagen werken vergt een hoop planning om het sociale vlak en privé ook dragelijk te houden.”

“De kwaliteit van zorg lever ik zelf maar de ruimte om dit goed te kunnen doen wordt steeds kleiner.”