Zorgactiepunten Amsterdam

FNV opent Zorg Actiepunten: Kom langs en vertel uw ervaringen!

De gemeente Amsterdam bezuinigt op dit moment veel op de huishoudelijke zorg en de begeleiding. Dankzij acties van FNV zijn er goede afspraken gemaakt over de zorg en is er extra geld voor de zorg bijgekomen. De FNV wil dat dit geld ook echt naar de zorg gaat en dat de afspraken worden nageleefd. 

Vanaf 23 februari opent de FNV drie Zorgactiepunten in Amsterdam waar bewoners en medewerkers uit de zorg met hun verhalen, klachten, bezwaren en ideeën over de zorg in Amsterdam terecht kunnen. Als u wordt gekort op uw uren huishoudelijke verzorging, dan helpen we u bij het Actiepunt om bezwaar te maken. Voor leden en niet leden. Bij de Actiepunten bespreken we ook met u hoe we ervoor kunnen zorgen dat de zorgafspraken worden nageleefd en dat geld voor zorg ook echt naar zorg gaat. 

Amsterdam Zuid Oost: elke zaterdag van 15.00 - 17.00 uur
Kinderboerderij Gliphoeve, Geldershoofd 79, 1103 BG Amsterdam Zuidoost. 
Tel: 06-46988114 (bereikbaar tijdens spreekuren of inspreken op de voicemail)

Amsterdam Oost: elke dinsdag van 17.00 – 19.30 uur
in samenwerking met  Assadaaka Community en stichting Onze Hoop, Palembangstraat 52, 1094 TK Amsterdam. 
Tel: 06-15070486 (bereikbaar tijdens spreekuren of inspreken op de voicemail)

Amsterdam Nieuw West: elke woensdag van 16.00 – 19.00 uur
Bij ATKB –Turkse vrouwenvereniging, Cabralstraat 40 hs, 1057 CH Amsterdam
Tel: 06-15037819 (bereikbaar tijdens spreekuren of inspreken op de voicemail)

Per mail: info@fnvvoorzorg.nl